Екопътека „Видимско пръскало” (5)

Сподели вShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Екопътека „Видимско пръскало” (5)

Красивата река Пръскалска е формирала по скалното си корито красиви скални образувания. Долината и е осеяна с причудливи форми, които допълват природното изобилие в района на Национален парк „Централен Балкан“.

Сподели вShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someonePrint this page