Парк Зла река 1

Сподели вShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Парк Зла река 1

Градски парк „Зла река“ е по проект за паркоустройство и благоустройство на град Априлци. Разположен по поречието на река Видима и опазва и съхранява характерните крайречни ландшафти в района. На територията му може да се види разнообразието от иглолистни и широколистни дървестни видове и вечнозелени и цъфтящи храсти, характерни за района.

Сподели вShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someonePrint this page