Кръвеник

Красивото и китно старопланинско село се намира на 8 км от град Априлци. Попада в територията на община Севлиево. Днес характерни за Кръвеник са тишината и спокойствието, но някога тук се водели люти битки за национално освобождение.

История на Кръвеник

Първите сведения за живот в селището са от Второто българско царство. За раждане на Кръвеник се счита заселването на първата му махала.

село Кръвеник
Селото било център на Априлското въстание за Централна Стара планина. Тук се подготвяли революционни комитети. Живота си за Освобождението на страната ни са дали много кръвеничани. Най-известният, от които е Фильо Младенов. На 1 май 1876 година той обявил началото на въстанието на връх Бабан. Събрали се 250 души от Кръвеник, Ново село и Батошево, които без страх тръгнали да бранят народа си, в битка за освобождение от поробителя. Върхът се намира на 2 км от Кръвеник и е известен като Второто Оборище. Там, в местността Граднишки боаз, 9 дни се водели ожесточени сражения. Падат убити много борци за свобода от селата в района. Днес на връх Бабан се издига мемориален паметник на героите от Априлското въстание. Паметта на загубилите живота си бойци за свобода е почетена с няколко монумента и на мемориалния комплекс „Граднишки боаз”.

Легенди и предания

За името на село Кръвеник се носят няколко легенди. Едната е с вързана с черните ежедневни събития по време на Османското иго. Българин и турчин имали кавга за земя. При спора турчина бил убит, а на българските селяни им била наложена „кръвнина” – от там и Кръвеник.

Друга легенда пък разказва за страшно чудовище, което се спотайвало в блато на връх Бабан. Селяните се събрали и затрупали блатото, в което се криело митичното същество и така се опазили от страшната злина. На старобългарски името на селото означава „скривам”, „укривам”.

Забележителности в Кръвеник

Църквата „Свети Никола” гордо се издига на най-високото място в селото. Изградена е върху основите на старата. Еднокорабната безкуполна църква била опожарена по врем на Априлското въстание, а по-късно през 1913 година земетресението я довършило – стените и били напълно унищожени. На следващата година хората от селото построили нова църква – каменна, с два купола. Новоселски майстор направил иконите и олтара.
В къщата на свещеник Иван Пенков през 1961 година се открива музейната сбирка, разказваща за подготовката и хода на въстанието в този район. Експозицията е много интересна и дава подробна представа за протичането на събитията от Априлското въстание в околията. Експозицията, показваща героичното минало на Кръвени на входа си има надпис „В тази къща през 1876 година положиха клетва ръководителите на Априлското въстание в Кръвеник.”. Изложени са и стотици експонати, разказващи за бита и културата на населението в този район. Сбирката е организирана за да съхрани миналото на село Кръвеник и да поддържа патриотичния дух на българина и за напред.