Парк „Зла река“

Парк Зла река 1За да осигури пълноценна почивка на гостите си община Априлци е изградила градски парк, спонсориран по Европейски проект за паркоустройство и благоустройство на град Априлци. Целта е да се развива селския и екологичен туризъм. Като част от зелената система на град Априлци Парк „Зла река“ допринася за подобряване възможностите за масов и индивидуален отдих и опазва и съхранява характерните крайречни ландшафти в района.

Развлечения и отдих

Парк Зла река 2Простира се по поречието на река Видима на площ от почти 30 декара. Изградени са детски площадки, беседки и огнища за пикник, кътове за отдих, пътеки и алеи за колоездене и разходки. В северния край на парка има и рибарник, предвиден за спортен риболов. Част от парка обхваща площи от речната тераса, което формира уникална възможност за плажуване в летните месеци. Река Видима е оформила два красиви вира до самият парков бряг, подходящи за плуване през топлите месеци.

Богата флора и фауна

Парк Зла река 3Мястото съхранява иглолистни и широколистни дървестни видове, вечнозелени и цъфтящи храсти. Пълно е с върби, тополи, елхи, блатно кокиче, ириси и други. В най-северната част на парка са направени указателни табели, запознаващ туристите с флората както в съоръжението, така и с традиционната за района.

Парк Зла река 4За да стигнете до Парк „Зла река“ има два варианта. Пъвият е да карате по пътя, свързващ квартала Зла Река и Видима. На 500 метра от моста, отбиващ за Ново село в лявата страна е площад Лагът. Табелата е поставена в единият край и не се набива на очи, за това трябва да се гледа внимателно за да не се изпусне. От площадчето има алея, извеждаща в парка. Ще се озовете до рибарника, а алеята отдясно ще ви отведе и до другият край. Ако не улучите площада, трябва да продължите още около 200 метра по същия път, посока Видима и отново от лявата си страна ще видите централния вход. Там са разположени детските съоръжения. Независимо от къде ще влезете в парка, задължително го разгледайте целия. Разходете се по асфалтираната част и тревистите площи с беседките. Разгледайте описаната флора, рибарника и речния бряг.